TPA 249/2000 vp

Toimenpidealoite: Pidennetyn oppivelvollisuuden mukaiseen esiopetukseen osallistuvan lapsen oikeus päivähoitoon

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Kanerva, Erkki /sd

Muita allekirjoittajia

53

Puhemiesneuvosto

Pvm

15.12.2000

Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Ilmoitettu täysistunnossa

Pvm

19.12.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 173/2000 vp

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 25/2002 vp
Valmistunut

01.10.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina, että lakialoite LA 89/2000 vp hylätään ja että toimenpidealoitteet TPA 249/2000 vp ja TPA 41/2001 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.10.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 108/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 03.10.2002 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.10.2002 Päättynyt PTK 112/2002
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 151/2002 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot