Valtiopaivaasia TPA 25/2013

TPA 25/2013 vp

Toimenpidealoite: Analyysi saamelaisten ja saamelaisalueen olosuhteista ennen ILO-169-sopimuksen ratifiointia

Päätökset

Päätös

Rauennut

Aloite jätetty

Pvm

11.06.2013

Kansanedustaja

Rundgren, Simo /kesk

Muita allekirjoittajia

2

Puhemiesneuvosto

Pvm

08.10.2013

Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Ilmoitettu täysistunnossa

Pvm

09.10.2013

Istuntopöytäkirja

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 13/2014 vp
Valmistunut

05.03.2015

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella perustuslakivaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun yleissopimuksen, että eduskunta hyväksyy annettavaksi hallituksen esityksessä tarkoitetun selityksen, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että toimenpidealoite TPA 25/2013 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.03.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 166/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 9.3.2015 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.03.2015 Poistettu PTK 172/2014 6
13.03.2015 Poistettu PTK 173/2014 11

Asian käsittely on yhdistetty

HE 264/2014 vp

​​​​