TPA 261/2001 vp

Toimenpidealoite: Lasten päivähoidosta annetun lain kokonaisuudistus

Päätökset

Päätös

Rauennut

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Vahasalo, Raija /kok

Muita allekirjoittajia

104

Puhemiesneuvosto

Pvm

23.11.2001

Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Ilmoitettu täysistunnossa

Pvm

27.11.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 139/2001 vp

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta