Valtiopaivaasia TPA 269/2001

TPA 269/2001 vp

Toimenpidealoite: Suomenkielisten asema Ahvenanmaalla

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Pvm

21.11.2001

Kansanedustaja

Aittoniemi, Sulo /alk

Puhemiesneuvosto

Pvm

14.12.2001

Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Ilmoitettu täysistunnossa

Pvm

18.12.2001

Istuntopöytäkirja

Valiokuntakäsittely

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 7/2002 vp
Valmistunut

14.01.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna, että lakialoite LA 106/2001 vp hylätään, että toimenpidealoitteet TPA 219/2001 vp , TPA 269/2001 vp ja TPA 47/2002 vp hylätään ja että hyväksytään kaksi lausumaa.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.01.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 179/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 15.01.2003 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.01.2003 Päättynyt PTK 184/2002 2
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 18/2002 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​