TPA 27/2001 vp

Toimenpidealoite: Työttömyysturvan peruspäivärahan ja työmarkkinatuen korottaminen

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Rauhala, Leena /skl

Puhemiesneuvosto

Pvm

03.04.2001

Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Ilmoitettu täysistunnossa

Pvm

06.04.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 40/2001 vp

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 40/2001 vp
Valmistunut

22.11.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että lakialoitteet LA 105/1999 vp ja LA 63/2000 vp hylätään ja että toimenpidealoite TPA 27/2001 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.11.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 139/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 28.11.2001 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.12.2001 Poistettu PTK 145/2001
04.12.2001 Päättynyt PTK 146/2001
Istuntopöytäkirjan sivu

21

Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 208/2001 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot