Valtiopaivaasia TPA 27/2012

TPA 27/2012 vp

Toimenpidealoite: Joukkorahoituksen säänteleminen lailla

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Pvm

12.09.2012

Kansanedustaja

Jungner, Mikael /sd

Puhemiesneuvosto

Pvm

25.10.2012

Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Ilmoitettu täysistunnossa

Pvm

26.10.2012

Istuntopöytäkirja

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 13/2014 vp
Valmistunut

06.06.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 6 § muutettuna , että lakialoitteet LA 37/2013 vp ja LA 13/2014 vp hylätään, että toimenpidealoite TPA 27/2012 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.06.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 64/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 11.6.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.06.2014 Päättynyt PTK 67/2014 8
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 6/2014 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​