TPA 28/2007 vp

Toimenpidealoite: Matkavähennyksen omavastuuosuuden poistaminen

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Lahtela, Esa /sd

Muita allekirjoittajia

6

Puhemiesneuvosto

Pvm

23.10.2007

Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Ilmoitettu täysistunnossa

Pvm

24.10.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 70/2007 vp

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 22/2008 vp
Valmistunut

18.11.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1., 3. ja 4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuna, että lakialoitteet LA 90/2007 vp, LA 95/2007 vp, LA 104/2007 vp, LA 128/2007 vp, LA 129/2007 vp, LA 135/2007 vp, LA 22/2008 vp, LA 35/2008 vp, LA 56/2008 vp, LA 72/2008 vp, LA 77/2008 vp, LA 86/2008 vp, LA 95/2008 vp, LA 101/2008 vp, LA 103/2008 vp ja LA 107/2008 vp hylätään ja että toimenpidealoitteet TPA 28/2007 vp, TPA 31/2007 vp, TPA 36/2008 vp ja TPA 58/2008 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.11.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 110/2008 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 25.11.2008 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.12.2008 Keskeytetty PTK 117/2008
05.12.2008 Päättynyt PTK 119/2008 3-6
Istuntopöytäkirjan sivu

6

Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 112/2008 vp