Valtiopaivaasia TPA 29/2009

TPA 29/2009 vp

Toimenpidealoite: Elinsiirtoja koskevan tiedon ja koulutuksen lisääminen

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Pvm

24.04.2009

Kansanedustaja

Räsänen, Päivi /kd

Puhemiesneuvosto

Pvm

09.06.2009

Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Ilmoitettu täysistunnossa

Pvm

10.06.2009

Istuntopöytäkirja

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 13/2010 vp
Valmistunut

01.06.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että 2. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 9 § muutettuna, että lakialoite LA 40/2009 vp hylätään ja että toimenpidealoite TPA 29/2009 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.06.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 59/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 3.6.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.06.2010 Päättynyt PTK 62/2010 18
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 276/2009 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

Asiasanat

​​​​