Valtiopaivaasia TPA 29/2011

TPA 29/2011 vp

Toimenpidealoite: Tuloveroasteikon kiristäminen

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Pvm

20.12.2011

Kansanedustaja

Kärnä, Jukka /sd

Puhemiesneuvosto

Pvm

06.03.2012

Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Ilmoitettu täysistunnossa

Pvm

07.03.2012

Istuntopöytäkirja

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 23/2012 vp
Valmistunut

06.11.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina, että lakialoitteet LA 23/2011 vp, LA 5/2012 vp, LA 9/2012 vp, LA 52/2012 vp, LA 53/2012 vp, LA 54/2012 vp, LA 55/2012 vp ja LA 60/2012 vp hylätään ja että toimenpidealoitteet TPA 10/2011 vp ja TPA 29/2011 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.11.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 109/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 14.11.2012 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.11.2012 Päättynyt PTK 113/2012 4
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 87/2012 vp