Valtiopaivaasia TPA 291/2001

TPA 291/2001 vp

Toimenpidealoite: Videotekniikan käyttäminen lapsiin kohdistuvien seksuaali- ja väkivaltarikosten esitutkinnassa

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Pvm

19.12.2001

Kansanedustaja

Harkimo, Leena /kok

Muita allekirjoittajia

73

Puhemiesneuvosto

Pvm

08.02.2002

Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Ilmoitettu täysistunnossa

Pvm

12.02.2002

Istuntopöytäkirja

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 31/2002 vp
Valmistunut

07.02.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 4. ja 5. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 6. lakiehdotus hylätään, että 1.-3. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että hyväksytään uusi 7. lakiehdotus, että lakialoitteet LA 24/1999 vp, LA 25/1999 vp, LA 26/1999 vp ja LA 168/2000 vp hylätään, että toimenpidealoite TPA 291/2001 vp hylätään ja että hyväksytään kaksi lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.02.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 199/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 11.02.2003 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.02.2003 Päättynyt PTK 208/2002 14
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 52/2002 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​