Valtiopaivaasia TPA 30/2007

TPA 30/2007 vp

Toimenpidealoite: Perustienpidon ja perusradanpidon momenttien jakaminen talousarviossa

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Pvm

19.06.2007

Kansanedustaja

Hemmilä, Pertti /kok

Puhemiesneuvosto

Pvm

23.10.2007

Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Ilmoitettu täysistunnossa

Pvm

24.10.2007

Istuntopöytäkirja

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 25/2007 vp
Valmistunut

12.12.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että ehdotus valtion talousarvioksi vuodelle 2008 hyväksytään hallituksen esityksen ja sitä täydentävän esityksen mukaisesti edellä todetuin muutoksin, että ehdotetut lausumat 1-3 hyväksytään, että talousarvioaloitteet TAA 57, 96, 119, 563, 637, 805 ja 812/2007 vp hyväksytään, että talousarvioaloitteet TAA 1-56, 58-95, 97-118, 120-562, 564-636, 638-804, 806-811 ja 813-1069/2007 vp hylätään, että toimenpidealoite TPA 30/2007 vp hylätään ja että talousarviota sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2008 alkaen.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.12.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 97/2007 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 17.12.2007 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.12.2007 Keskeytetty PTK 99/2007 2
18.12.2007 Keskeytetty PTK 100/2007 5
19.12.2007 Keskeytetty PTK 101/2007 2 1-44
20.12.2007 Keskeytetty PTK 102/2007 1 1-246
21.12.2007 Päättynyt PTK 103/2007 1 1-6, 8-9, 11-47, 49-85, 87-193
Luottamusäänestys istuntopöytäkirja
PTK 103/2007 vp

Asian käsittely on yhdistetty

HE 62/2007 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot