Valtiopaivaasia TPA 31/2000

TPA 31/2000 vp

Toimenpidealoite: Liikuntapalvelut luontoisetuna

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Pvm

01.03.2000

Kansanedustaja

Harkimo, Leena /kok

Muita allekirjoittajia

1

Puhemiesneuvosto

Pvm

21.03.2000

Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Ilmoitettu täysistunnossa

Pvm

24.03.2000

Istuntopöytäkirja

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 32/2000 vp
Valmistunut

28.11.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutoin muuttamattomana, paitsi 71 § muutettuna, että lakialoitteisiin LA 196/1999 vp ja LA 44/2000 vp sisältyvät lakiehdotukset hylätään ja, että toimenpidealoitteet TPA 31/2000 vp ja TPA 162/2000 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.11.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 147/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 29.11.2000 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.12.2000 Poistettu PTK 154/2000 14
04.12.2000 Päättynyt PTK 155/2000 2
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä

Asian käsittely on yhdistetty

HE 83/2000 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​