Valtiopaivaasia TPA 32/2000

TPA 32/2000 vp

Toimenpidealoite: Työssäoloehdon kertyminen yhdistelmätuella työllistettäessä

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Pvm

01.03.2000

Kansanedustaja

Lahtela, Esa /sd

Puhemiesneuvosto

Pvm

21.03.2000

Päätös

Asia lähetettiin työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan.

Ilmoitettu täysistunnossa

Pvm

24.03.2000

Istuntopöytäkirja

Valiokuntakäsittely

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta

Mietintö

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 11/2001 vp
Valmistunut

23.11.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1. - 3. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, ja että toimenpidealoitteet 32/2000 vp, 194/2001 vp ja 200/2001 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.11.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 139/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 28.11.2001 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.12.2001 Poistettu PTK 145/2001 25
04.12.2001 Keskeytetty PTK 146/2001 25
05.12.2001 Päättynyt PTK 147/2001 6 3,4
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 161/2001 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot