Valtiopaivaasia TPA 32/2007

TPA 32/2007 vp

Toimenpidealoite: Yksityistä pysäköinninvalvontaa koskeva lainsäädäntö

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Pvm

31.08.2007

Kansanedustaja

Kataja, Sampsa /kok

Puhemiesneuvosto

Pvm

23.10.2007

Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Ilmoitettu täysistunnossa

Pvm

24.10.2007

Istuntopöytäkirja

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 42/2010 vp
Valmistunut

03.03.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että 1. ja 3.-5. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että 2. lakiehdotus hylätään ja että toimenpidealoite TPA 32/2007 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.03.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 165/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 4.3.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.03.2011 Päättynyt PTK 167/2010 11
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 223/2010 vp

​​​​