TPA 35/2007 vp

Toimenpidealoite: Erityisryhmien palveluasuntojen paloturvallisuus

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Rauhala, Leena /kd

Puhemiesneuvosto

Pvm

23.10.2007

Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Ilmoitettu täysistunnossa

Pvm

24.10.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 70/2007 vp

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 41/2010 vp
Valmistunut

09.03.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1. lakiehdotus hyväksytään hallituksen esityksen ja lakialoitteen LA 136/2008 vp pohjalta muutettuna, että lakialoitteet LA 38/2009 vp ja LA 113/2010 vp hylätään ja että toimenpidealoite TPA 35/2007 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.03.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 168/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 10.3.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.03.2011 Päättynyt PTK 171/2010
Istuntopöytäkirjan sivu

5

Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 257/2010 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot