TPA 35/2014 vp

Toimenpidealoite: Maatalouden ympäristölupajärjestelmän muuttaminen

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Tiilikainen, Kimmo /kesk

Muita allekirjoittajia

34

Puhemiesneuvosto

Pvm

07.11.2014

Päätös

Puhemiesneuvosto siirsi toimenpidealoitteen valiokuntaan lähettämisen eduskunnan täysistunnon päätettäväksi.

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.11.2014 Päättynyt PTK 111/2014
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

42

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 20/2014 vp
Valmistunut

04.02.2015

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ympäristövaliokunta ehdottaa, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna , että hyväksytään uusi 3. lakiehdotus ja että toimenpidealoitteet TPA 8/2012 vp ja TPA 35/2014 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.02.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 150/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 10.2.2015 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.02.2015 Päättynyt PTK 154/2014
Istuntopöytäkirjan sivu

6

Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 257/2014 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot