Valtiopaivaasia TPA 36/2012

TPA 36/2012 vp

Toimenpidealoite: Työttömyysturvan ehtojen muuttaminen nuorten yhteiskuntatakuun piiriin kuuluvilla

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Pvm

12.10.2012

Kansanedustaja

Autto, Heikki /kok

Puhemiesneuvosto

Pvm

25.10.2012

Päätös

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Ilmoitettu täysistunnossa

Pvm

26.10.2012

Istuntopöytäkirja

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 10/2014 vp
Valmistunut

02.12.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa, että 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että lakialoitteet LA 66/2014 vp ja LA 78/2014 vp hylätään ja että toimenpidealoite TPA 36/2012 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.12.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 123/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 4.12.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.12.2014 Päättynyt PTK 127/2014 41
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 198/2014 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot