TPA 39/2007 vp

Toimenpidealoite: Laitoshoidossa olevan henkilön kotikunnan vaihdos

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Räsänen, Päivi /kd

Puhemiesneuvosto

Pvm

23.10.2007

Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Ilmoitettu täysistunnossa

Pvm

24.10.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 70/2007 vp

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 27/2010 vp
Valmistunut

07.12.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina, että lakialoite LA 18/2010 vp hylätään, että toimenpidealoite TPA 39/2007 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.12.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 127/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 9.12.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.12.2010 Päättynyt PTK 130/2010
Istuntopöytäkirjan sivu

7

Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 101/2010 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot