Valtiopaivaasia TPA 4/2007

TPA 4/2007 vp

Toimenpidealoite: Kotirauhan rikkominen tekstiviesteillä

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Pvm

19.04.2007

Kansanedustaja

Harkimo, Leena /kok

Puhemiesneuvosto

Pvm

24.05.2007

Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Ilmoitettu täysistunnossa

Pvm

25.05.2007

Istuntopöytäkirja

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 10/2009 vp
Valmistunut

09.06.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna, että hyväksytään uusi 2. lakiehdotus, että toimenpidealoite TPA 4/2007 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.06.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 64/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 10.6.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.06.2009 Päättynyt PTK 68/2009 5
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 232/2008 vp

​​​​