TPA 4/2013 vp

Toimenpidealoite: Rakennetarkastusten järjestäminen käytössä oleville laajarakenteisille kiinteistöille

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Juvonen, Arja /ps

Puhemiesneuvosto

Pvm

19.03.2013

Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Ilmoitettu täysistunnossa

Pvm

20.03.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 27/2013 vp

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 21/2014 vp
Valmistunut

04.02.2015

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ympäristövaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että toimenpidealoite TPA 4/2013 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.02.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 150/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 10.2.2015 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.02.2015 Keskeytetty PTK 154/2014
17.02.2015 Keskeytetty PTK 155/2014
20.02.2015 Päättynyt PTK 158/2014 9-11
Istuntopöytäkirjan sivu

7

Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 336/2014 vp