TPA 40/2010 vp

Toimenpidealoite: Moottoripyörällä ajon turvallisuus

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Lipponen, Päivi /sd

Puhemiesneuvosto

Pvm

23.06.2010

Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Ilmoitettu täysistunnossa

Pvm

01.07.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 77/2010 vp

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 23/2010 vp
Valmistunut

10.12.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että 6. ja 7. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1.-5. ja 8. lakiehdotus hyväksytään muutettuina. että lakialoitteet LA 109/2007 vp , LA 70/2008 vp , LA 32/2010 vp sekä LA 42/2010 vp hylätään, että toimenpidealoitteet TPA 45/2007 vp , TPA 43/2008 vp , TPA 47/2009 vp , TPA 56/2009 vp sekä TPA 40/2010 vp hylätään, ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.12.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 133/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 11.1.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.01.2011 Päättynyt PTK 139/2010
Istuntopöytäkirjan sivu

10

Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 212/2010 vp