Valtiopaivaasia TPA 43/2014

TPA 43/2014 vp

Toimenpidealoite: Viranomaisen valitusoikeuden rajoittaminen toisen viranomaisen tekemiin päätöksiin

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Pvm

04.11.2014

Kansanedustaja

Tiilikainen, Kimmo /kesk

Muita allekirjoittajia

32

Puhemiesneuvosto

Pvm

07.11.2014

Päätös

Puhemiesneuvosto siirsi toimenpidealoitteen valiokuntaan lähettämisen eduskunnan täysistunnon päätettäväksi.

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.11.2014 Päättynyt PTK 111/2014 50
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 23/2014 vp
Valmistunut

06.02.2015

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että 2.-5. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. ja 6.-11. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että lakialoite LA 89/2014 vp hylätään, että toimenpidealoite TPA 43/2014 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.02.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 151/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 11.2.2015 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.02.2015 Päättynyt PTK 155/2014 9
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 245/2014 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​