Valtiopaivaasia TPA 47/2010

TPA 47/2010 vp

Toimenpidealoite: Kaivostoiminnan viranomaisvalvonta

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Pvm

17.06.2010

Kansanedustaja

Piirainen, Raimo /sd

Muita allekirjoittajia

2

Puhemiesneuvosto

Pvm

23.06.2010

Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Ilmoitettu täysistunnossa

Pvm

01.07.2010

Istuntopöytäkirja

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 49/2010 vp
Valmistunut

25.02.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa, että 3.-9. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina, että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että lakialoite (LA 120/2010 vp ) hylätään ja että toimenpidealoite (TPA 47/2010 vp ) hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.03.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 163/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 3.3.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.03.2011 Päättynyt PTK 171/2010 16 7
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 273/2009 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​