TPA 47/2014 vp

Toimenpidealoite: Vammaisneuvostojen saattaminen sosiaali- ja terveysministeriön kannan ja vammaisneuvostoista tehdyn lakialoitteen LA 33/2014 vp mukaisesti hallituksen esitysluonnokseen kuntalaista

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Juvonen, Arja /ps

Ilmoitettu täysistunnossa

Pvm

20.02.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 158/2014 vp

Puhemiesneuvosto

Pvm

19.02.2015

Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 55/2014 vp
Valmistunut

03.03.2015

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että 2.-12. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna, että lakialoitteet LA 56/2011 vp ja LA 1/2013 vp hylätään, että toimenpidealoite TPA 47/2014 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.03.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 164/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 5.3.2015 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.03.2015 Keskeytetty PTK 171/2014
13.03.2015 Päättynyt PTK 173/2014 46,47
Istuntopöytäkirjan sivu

5

Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 268/2014 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot