Valtiopaivaasia TPA 48/2005

TPA 48/2005 vp

Toimenpidealoite: Matkatyö ja päivärahasäännösten tulkinta

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Pvm

04.05.2005

Kansanedustaja

Kallio, Reijo /sd

Muita allekirjoittajia

4

Puhemiesneuvosto

Pvm

08.06.2005

Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Ilmoitettu täysistunnossa

Pvm

10.06.2005

Istuntopöytäkirja

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 46/2005 vp
Valmistunut

14.12.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että lakialoitteet LA 90/2004 vp, LA 48/2005 vp, LA 56/2005 vp ja LA 65/2005 vp sekä toimenpidealoitteet TPA 19/2005 vp ja TPA 48/2005 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.12.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 138/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 15.12.2005 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.12.2005 Keskeytetty PTK 141/2005 5
20.12.2005 Päättynyt PTK 142/2005 1 1
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 211/2005 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​