Valtiopaivaasia TPA 48/2009

TPA 48/2009 vp

Toimenpidealoite: Työmatkakulujen täydellinen verovähennysoikeus

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Pvm

17.06.2009

Kansanedustaja

Oinonen, Lauri /kesk

Puhemiesneuvosto

Pvm

29.09.2009

Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Ilmoitettu täysistunnossa

Pvm

06.10.2009

Istuntopöytäkirja

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 39/2009 vp
Valmistunut

24.11.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1. ja 3.-12. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 2. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 64 §:n 2 momentti ja 93 §:n 5 momentti muutettuina, että hyväksytään yksi lausuma, että lakialoitteet LA 127/2007 vp, LA 122/2008 vp, LA 20/2009 vp, LA 61/2009 vp ja LA 105/2009 vp hylätään ja että toimenpidealoite TPA 48/2009 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

25.11.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 112/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 26.11.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.11.2009 Päättynyt PTK 115/2009 14
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 133/2009 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot