Valtiopaivaasia TPA 49/2012

TPA 49/2012 vp

Toimenpidealoite: Kuntien parempi informoiminen työttömistä henkilöistä

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Pvm

20.12.2012

Kansanedustaja

Lindtman, Antti /sd

Puhemiesneuvosto

Pvm

19.03.2013

Päätös

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Ilmoitettu täysistunnossa

Pvm

20.03.2013

Istuntopöytäkirja

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 12/2014 vp
Valmistunut

04.12.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa, että 2.-5. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että toimenpidealoite TPA 49/2012 hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.12.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 125/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 9.12.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.12.2014 Päättynyt PTK 130/2014 30
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 183/2014 vp