TPA 54/2013 vp

Toimenpidealoite: Arvonlisäverovelvollisuuden alarajan tarkistaminen

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Kauma, Pia /kok

Muita allekirjoittajia

19

Puhemiesneuvosto

Pvm

11.02.2014

Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Ilmoitettu täysistunnossa

Pvm

12.02.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 7/2014 vp

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 50/2014 vp
Valmistunut

09.03.2015

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että lakialoitteet LA 49/2014 vp, LA 65/2014 vp ja LA 91/2014 vp hylätään ja että toimenpidealoite TPA 54/2013 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.03.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 167/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle tänään 9.3.2015 pidettävään toiseen täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.03.2015 Keskeytetty PTK 172/2014
13.03.2015 Päättynyt PTK 173/2014 45
Istuntopöytäkirjan sivu

9

Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 363/2014 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot