Valtiopaivaasia TPA 56/2006

TPA 56/2006 vp

Toimenpidealoite: Kotihoidontuen sisaruslisän nostaminen

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Pvm

19.04.2006

Kansanedustaja

Hemming, Hanna-Leena /kok

Muita allekirjoittajia

31

Puhemiesneuvosto

Pvm

27.04.2006

Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Ilmoitettu täysistunnossa

Pvm

28.04.2006

Istuntopöytäkirja

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 24/2006 vp
Valmistunut

10.10.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 4 § muutettuna ja että lakialoite LA 77/2005 vp ja toimenpidealoite TPA 56/2006 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.10.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 101/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 17.10.2006 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.10.2006 Päättynyt PTK 106/2006 25
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 168/2006 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​