TPA 57/2000 vp

Toimenpidealoite: Kansaneläkkeen pohjaosan kaksinkertaisen vähennyksen poistaminen

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Karhu, Saara /sd

Muita allekirjoittajia

7

Puhemiesneuvosto

Pvm

21.03.2000

Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Ilmoitettu täysistunnossa

Pvm

24.03.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 39/2000 vp

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 37/2000 vp
Valmistunut

30.11.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3. ja 4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1., 2. ja 5. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että lakialoitteet LA 17/2000, LA 131/2000 vp, LA 132/2000 vp, LA 152/2000 vp ja LA 157/2000 vp hylätään, että toimenpidealoitteet TPA 51/2000 vp, TPA 57/2000 vp, TPA 63/2000 vp, TPA 222/2000 vp, TPA 231/2000 vp ja TPA 232/2000 vp hylätään ja että hyväksytään kaksi lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

30.11.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 150/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 1.12.2000 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.12.2000 Keskeytetty PTK 161/2000
12.12.2000 Päättynyt PTK 164/2000 2, 3
Istuntopöytäkirjan sivu

6

Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä

Asian käsittely on yhdistetty

HE 154/2000 vp