TPA 58/2010 vp

Toimenpidealoite: Päivähoidon kuntarajojen poistaminen

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Kaikkonen, Antti /kesk

Puhemiesneuvosto

Pvm

19.10.2010

Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Ilmoitettu täysistunnossa

Pvm

20.10.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 103/2010 vp

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 53/2010 vp
Valmistunut

04.02.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että toimenpidealoite TPA 58/2010 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.02.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 151/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 10.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.02.2011 Päättynyt PTK 155/2010
Istuntopöytäkirjan sivu

15

Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 322/2010 vp