TPA 59/2007 vp

Toimenpidealoite: Pikaluottotoiminnan käytäntöjen muuttaminen

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Arhinmäki, Paavo /vas

Puhemiesneuvosto

Pvm

20.12.2007

Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Ilmoitettu täysistunnossa

Pvm

21.12.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 103/2007 vp

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 13/2009 vp
Valmistunut

07.10.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 7 luvun 9 a § ja 24 § muutettuina, että lakialoitteet LA 56/2007 vp ja LA 103/2007 vp hylätään, että toimenpidealoitteet TPA 59/2007 vp ja TPA 17/2008 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.10.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 90/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 13.10.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.10.2009 Päättynyt PTK 95/2009
Istuntopöytäkirjan sivu

38

Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 64/2009 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot