Valtiopaivaasia TPA 6/2003

TPA 6/2003 vp

Toimenpidealoite: Turvapaikanhakijoiden käännyttäminen

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Pvm

26.03.2003

Kansanedustaja

Lahtela, Esa /sd

Muita allekirjoittajia

1

Puhemiesneuvosto

Pvm

13.05.2003

Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Ilmoitettu täysistunnossa

Pvm

14.05.2003

Istuntopöytäkirja

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 4/2004 vp
Valmistunut

02.04.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että hallituksen esitykseen HE 151/2003 vp sisältyvä 4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että hallituksen esityksiin HE 28/2003 vp ja HE 151/2003 vp sisältyvien 1-3 lakiehdotuksen pohjalta hyväksytään 1-3 lakiehdotus muutettuina, että lakialoitteet LA 68/2003 vp, LA 126/2003 vp ja LA 163/2003 vp hylätään, että toimenpidealoite TPA 6/2003 vp hylätään ja että hyväksytään kaksi lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.04.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 38/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 14.04.2004 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.04.2004 Keskeytetty PTK 45/2004 4
23.04.2004 Päättynyt PTK 47/2004 1 1-6
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 28/2003 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot