Valtiopaivaasia TPA 61/2001

TPA 61/2001 vp

Toimenpidealoite: Eläkeläisten ylimääräisen sairausvakuutusmaksun poistaminen

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Pvm

19.04.2001

Kansanedustaja

Aittoniemi, Sulo /alk

Puhemiesneuvosto

Pvm

11.05.2001

Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Ilmoitettu täysistunnossa

Pvm

15.05.2001

Istuntopöytäkirja

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 31/2001 vp
Valmistunut

08.11.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.-5. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 5 § muutettuna, että lakialoite LA 25/2001 vp hylätään ja että toimenpidealoite TPA 61/2001 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.11.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 131/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 15.11.2001 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.11.2001 Keskeytetty PTK 135/2001 15
21.11.2001 Päättynyt PTK 136/2001 1 1
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 150/2001 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​