TPA 62/2003 vp

Toimenpidealoite: Raskaan liikenteen valvonta

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Rönni, Tero /sd

Muita allekirjoittajia

9

Puhemiesneuvosto

Pvm

22.10.2003

Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Ilmoitettu täysistunnossa

Pvm

23.10.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 85/2003 vp

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 8/2005 vp
Valmistunut

21.04.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että toimenpidealoite TPA 62/2003 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.04.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 46/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 28.04.2005 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.05.2005 Päättynyt PTK 50/2005
Istuntopöytäkirjan sivu

6

Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 267/2004 vp