Valtiopaivaasia TPA 67/2002

TPA 67/2002 vp

Toimenpidealoite: Taiteen arvonlisäverotuksen yhtenäistäminen

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Pvm

03.04.2002

Kansanedustaja

Karjula, Kyösti /kesk

Puhemiesneuvosto

Pvm

17.04.2002

Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Ilmoitettu täysistunnossa

Pvm

19.04.2002

Istuntopöytäkirja

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 24/2002 vp
Valmistunut

12.11.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna, että TPA 67/2002 vp hylätään, ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.11.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 133/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 14.11.2002 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.11.2002 Päättynyt PTK 137/2002 8
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 131/2002 vp

​​​​