Valtiopaivaasia TPA 67/2003

TPA 67/2003 vp

Toimenpidealoite: Päihtyneiden säilyttäminen terveyskeskuksessa

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Pvm

07.10.2003

Kansanedustaja

Vilkuna, Pekka /kesk

Puhemiesneuvosto

Pvm

22.10.2003

Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Ilmoitettu täysistunnossa

Pvm

23.10.2003

Istuntopöytäkirja

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 14/2006 vp
Valmistunut

15.06.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2., 10. ja 12. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1., 3.-9. ja 11. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että toimenpidealoite TPA 67/2003 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

19.06.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 74/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 20.06.2006 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.09.2006 Päättynyt PTK 78/2006 5
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 90/2005 vp

​​​​