Valtiopaivaasia TPA 7/2011

TPA 7/2011 vp

Toimenpidealoite: Pikalainatoiminnan kieltäminen

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Pvm

16.09.2011

Kansanedustaja

Kalmari, Anne /kesk

Muita allekirjoittajia

67

Puhemiesneuvosto

Pvm

03.11.2011

Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Ilmoitettu täysistunnossa

Pvm

08.11.2011

Istuntopöytäkirja

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 15/2012 vp
Valmistunut

12.12.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa, että 1.-3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että lakialoitteet LA 58/2011 vp ja LA 59/2011 vp hylätään, että toimenpidealoite TPA 7/2011 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.02.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 3/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 7.2.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.02.2013 Päättynyt PTK 6/2013 15
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 78/2012 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​