Valtiopaivaasia TPA 71/2004

TPA 71/2004 vp

Toimenpidealoite: Uskonnollisten yhteisöjen kiinteistöjen verokohtelu

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Pvm

30.06.2004

Kansanedustaja

Rauhala, Leena /kd

Puhemiesneuvosto

Pvm

23.09.2004

Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Ilmoitettu täysistunnossa

Pvm

24.09.2004

Istuntopöytäkirja

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 39/2005 vp
Valmistunut

29.11.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna, että eduskunta-aloitteet LA 128/2003 vp, LA 9/2004 vp, LA 16/2004 vp, LA 92/2004 vp, LA 70/2005 vp ja TPA 71/2004 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

30.11.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 128/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 1.12.2005 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.12.2005 Päättynyt PTK 132/2005 25
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 145/2005 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​