TPA 77/2002 vp

Toimenpidealoite: Perinnästä tiedottaminen

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Turtiainen, Pertti /vas

Puhemiesneuvosto

Pvm

13.06.2002

Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Ilmoitettu täysistunnossa

Pvm

17.06.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 83/2002 vp

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 34/2002 vp
Valmistunut

13.02.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3. lakiehdotus hylätään, että 1., 2. ja 4.-12. lakiehdotukset hyväksytään muutettuina, että lakialoitteet LA 4/1999 vp ja LA 28/1999 vp hylätään, että toimenpidealoite TPA 77/2002 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.02.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 203/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle samana päivänä pidettävään toiseen istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.02.2003 Päättynyt PTK 208/2002
Istuntopöytäkirjan sivu

16

Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 216/2001 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot