TPA 8/2011 vp

Toimenpidealoite: Työmarkkinatoimenpiteet ja palkaton työ

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Yrttiaho, Jyrki /vr

Puhemiesneuvosto

Pvm

03.11.2011

Päätös

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Ilmoitettu täysistunnossa

Pvm

08.11.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 65/2011 vp

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 7/2012 vp
Valmistunut

05.12.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa, että 2., 4.-23. ja 25.-28. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1., 3. ja 24. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että toimenpidealoite TPA 8/2011 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.12.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 126/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 12.12.2012 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.12.2012 Keskeytetty PTK 131/2012
18.12.2012 Päättynyt PTK 132/2012 21
Istuntopöytäkirjan sivu

22

Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 133/2012 vp