Valtiopaivaasia TPA 8/2012

TPA 8/2012 vp

Toimenpidealoite: Maanottoa säätelevän lainsäädännön kehittäminen

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Pvm

17.02.2012

Kansanedustaja

Juvonen, Arja /ps

Puhemiesneuvosto

Pvm

06.03.2012

Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Ilmoitettu täysistunnossa

Pvm

07.03.2012

Istuntopöytäkirja

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 20/2014 vp
Valmistunut

04.02.2015

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ympäristövaliokunta ehdottaa, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna , että hyväksytään uusi 3. lakiehdotus ja että toimenpidealoitteet TPA 8/2012 vp ja TPA 35/2014 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.02.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 150/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 10.2.2015 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.02.2015 Päättynyt PTK 154/2014 6
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 257/2014 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​