TPA 80/2003 vp

Toimenpidealoite: Vankeinhoidon ja ennalta ehkäisevän työn resurssit

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Rauhala, Leena /kd

Puhemiesneuvosto

Pvm

04.12.2003

Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Ilmoitettu täysistunnossa

Pvm

05.12.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 107/2003 vp

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 10/2005 vp
Valmistunut

16.06.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 4.-8. ja 10.-13. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1.-3. ja 9. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että toimenpidealoite TPA 80/2003 vp hylätään.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.06.2005 Päättynyt PTK 80/2005
Istuntopöytäkirjan sivu

12

Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 263/2004 vp