TPA 82/2004 vp

Toimenpidealoite: Menettelytapa lasten huostaanotossa

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Moilanen-Savolainen, Riikka /kesk

Muita allekirjoittajia

25

Puhemiesneuvosto

Pvm

23.09.2004

Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Ilmoitettu täysistunnossa

Pvm

24.09.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 96/2004 vp

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 59/2006 vp
Valmistunut

06.02.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3.-5. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että hyväksytään uusi 6. lakiehdotus, että lakialoitteet LA 85/2003 vp, LA 82/2003 vp ja LA 13/2005 vp hylätään, että toimenpidealoite TPA 82/2004 vp hylätään ja että hyväksytään neljä lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.02.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 153/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 07.02.2007 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.02.2007 Keskeytetty PTK 158/2006
14.02.2007 Päättynyt PTK 159/2006 3-4
Istuntopöytäkirjan sivu

19

Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 252/2006 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot