TPA 94/2000 vp

Toimenpidealoite: Palkanmaksua koskeva muistutusaika

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Manninen, Hannes /kesk

Puhemiesneuvosto

Pvm

05.04.2000

Päätös

Asia lähetettiin työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan.

Ilmoitettu täysistunnossa

Pvm

07.04.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 49/2000 vp

Valiokuntakäsittely

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta

Mietintö

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 13/2000 vp
Valmistunut

12.12.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3., 4., 6.-9., 11.-25. ja 30.-33. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina, että 1., 2., 5., 10. ja 26.-29. lakiehdotukset hyväksytään muutettuina, että lakialoitteet LA 79/1999 vp, LA 84/1999 vp, LA 99/1999 vp, LA 77/2000 vp ja LA 161/2000 vp hylätään, että toimenpidealoite TPA 94/2000 vp hylätään ja että hyväksytään lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.12.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 165/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 14.12.2000 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.12.2000 Päättynyt PTK 172/2000
Istuntopöytäkirjan sivu

5

Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä

Asian käsittely on yhdistetty

HE 157/2000 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot