TPA 94/2005 vp

Toimenpidealoite: Helsingin, Vantaan, Espoon ja Kauniaisten yhdistäminen

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Hellberg, Klaus /sd

Muita allekirjoittajia

21

Puhemiesneuvosto

Pvm

23.11.2005

Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Ilmoitettu täysistunnossa

Pvm

24.11.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 125/2005 vp

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 31/2006 vp
Valmistunut

15.12.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että lakialoitteet LA 85/2005 vp ja LA 102/2006 vp hylätään, että toimenpidealoitteet TPA 26/2005 vp, TPA 94/2005 vp ja TPA 103/2005 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.12.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 135/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 10.01.2007 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.01.2007 Keskeytetty PTK 142/2006
17.01.2007 Päättynyt PTK 143/2006 1
Istuntopöytäkirjan sivu

6

Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 155/2006 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot