Valtiopaivaasia U 52/2008

U 52/2008 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön viisumisäännöstöksi (viisumisäännöstö)

Annettu eduskunnalle

Pvm

23.10.2008

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Lähetystöneuvos Nenonen

Puhemies

Pvm

28.10.2008

Päätös

Puhemies lähetti asian suureen valiokuntaan, jolle ulkoasiainvaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava lausuntonsa.

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

04.11.2008

Istuntopöytäkirja

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Suuri valiokunta

Lausunnot

Ulkoasiainvaliokunnan lausunto
UaVL 10/2008 vp
Valmistunut

03.12.2008

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 35/2008 vp
Valmistunut

09.12.2008

​​​​