U 14/2012 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveiksi julkisista hankinnoista ja palveluja koskevista käyttöoikeussopimuksista

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Pekkala

Puhemies

Pvm

02.03.2012

Päätös

Puhemies lähetti asian suureen valiokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausuntonsa.

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

06.03.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 18/2012 vp

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Suuri valiokunta

Lausunnot

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 22/2012 vp
Valmistunut

10.05.2012

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 9/2012 vp
Valmistunut

15.05.2012

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 16/2012 vp
Valmistunut

19.10.2012

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 42/2012 vp
Valmistunut

20.11.2012

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin