Valtiopaivaasia U 14/2012

U 14/2012 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveiksi julkisista hankinnoista ja palveluja koskevista käyttöoikeussopimuksista

Annettu eduskunnalle

Pvm

01.03.2012

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Pekkala

Puhemies

Pvm

02.03.2012

Päätös

Puhemies lähetti asian suureen valiokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausuntonsa.

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

06.03.2012

Istuntopöytäkirja

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Suuri valiokunta

Lausunnot

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 22/2012 vp
Valmistunut

10.05.2012

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 9/2012 vp
Valmistunut

15.05.2012

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 16/2012 vp
Valmistunut

19.10.2012

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 42/2012 vp
Valmistunut

20.11.2012

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

​​​​