Valtiopaivaasia U 2/2010

U 2/2010 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivien 1998/26/EY, 2002/87/EY, 2003/6/EY, 2003/41/EY, 2003/71/EY, 2004/39/EY, 2004/109/EY, 2005/60/EY, 2006/48/EY, 2006/49/EY ja 2009/65/EY muuttamisesta Euroopan pankkiviranomaisen, Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomaisen ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen toimivaltojen osalta (EU-valvontaviranomaisten toimivaltadirektiivi)

Annettu eduskunnalle

Pvm

04.02.2010

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Sarsa

Puhemies

Pvm

05.02.2010

Päätös

Puhemies lähetti asian suureen valiokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausuntonsa.

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

09.02.2010

Istuntopöytäkirja

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Suuri valiokunta

Lausunnot

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 2/2010 vp
Valmistunut

26.02.2010

​​​​