Valtiopaivaasia U 25/2010

U 25/2010 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rikosoikeuden alan eurooppalaisesta tutkintamääräyksestä

Annettu eduskunnalle

Pvm

08.07.2010

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Jahkola

Puhemies

Pvm

12.07.2010

Päätös

Puhemies lähetti asian suureen valiokuntaan, jolle lakivaliokunnan on annettava lausuntonsa.

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

07.09.2010

Istuntopöytäkirja

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Suuri valiokunta

Lausunnot

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 15/2010 vp
Valmistunut

15.10.2010

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 22/2010 vp
Valmistunut

14.10.2010

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 33/2010 vp
Valmistunut

09.12.2010

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 19/2010 vp
Valmistunut

25.01.2011

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 5/2011 vp
Valmistunut

07.06.2011

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 4/2011 vp
Valmistunut

10.06.2011

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 9/2013 vp
Valmistunut

14.06.2013

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

​​​​